14.40EUR

Problemi 3-4/13

Problemi 3-4/13
Problemi 3-4/13
str. 246


Kazalo


Bit, čista bit, –

G. W. F. Hegel
Wissenschaft der Logik. Erster Abschnitt. Bestimmtheit (Qualität)
Znanost logike 1. Prvi razdelek. Določnost (Kvaliteta)

Dieter Henrich
Začetek in metoda logike

Frank Ruda
Heglove prve besede

Zdravko Kobe
Mnogo hrupa za bit in nič. Začetek Heglove logike med eksperimentom in kalkulacijo

Jure Simoniti
Zakaj je nič in ne raje bit?

Gregor Moder
Parmenid in začetek Heglove logike

Slavoj Žižek
Začetek, dogodek, padec

Mladen Dolar
Bit in MacGuffin

Povzetki

Abstracts


Reviews

0 items
Quick Find
 
Use keywords to find the product you are looking for.
Advanced Search
Languages
Slovensko English