20.00EUR

Problemi 1-2/14. Simoniti, Jure: Svet in njegov predikat 2. Preizkušanje meja izrekljivega

Problemi 1-2/14. Simoniti, Jure: <em>Svet in njegov predikat 2. Preizkušanje meja izrekljivega</em>
Problemi 1-2/14. Simoniti, Jure: Svet in njegov predikat 2. Preizkušanje meja izrekljivega


Kazalo


Predgovor: Sentenciozna organizacija resnice

     1. Sentenca in njen avtor
     2. Sentenca in negacija
     3. Sentenca in semantična stringenca
     4. Sentenca in kalkulacija izrekljivega

Uvod: Sentenca in lastno ime

1. Rojstvo filozofije v Grčiji

     1. 1. Štirje tipi razlag nastanka filozofije
     1. 2. Zunanji pogoji za nastanek filozofije
     1. 3. Institucija mesta izjavljanja med demokracijo in aristokratskim resentimentom
     1. 4. Institucija izjave med polis in physis

2. Mali intersubjektivni »ne« in totalizacija biti. Subjektna pozicija filozofskih sodb

     2. 1. Homerska physis kot nevtralizacija nasprotij
     2. 2. Fides Greaca. O grškem pojmu resnice
     2. 3. Ordnungsbegriffe. Narava, bit, kozmos
     2. 4. Atopija filozofije
     2. 5. Rojstvo biti. »Je« je, »ni«-ja pa ni
     2. 6. Aforistična fiksacija kot nevtralizacija možnega ugovora

3. Pojmovne hierarhije. Predikatna pozicija filozofskih sodb

     3. 1. Preizkušanje meja izrekljivega
     3. 2. Tales in poskus sentenciozne teorije o začetku filozofije
         3. 2. 1. Peripatetični Tales med zemljo in vlago
         3. 2. 2. Vse je polno bogov. Vzgib empirizacije predmeta misli
     3. 3. Anaksimander in negativni predikat sveta
         3. 3. 1. Diahronija Talesa in Anaksimandra
         3. 3. 2. Apeiron med kozmološko širino in sentenciozno ožino
         3. 3. 3. Apeiron in adikia
     3. 4. Anaksimen in kvantifikacija
     3. 5. Ksenofan in sentenciozni bog
         3. 5. 1. Bog med mistiko in Feuerbachom
         3. 5. 2. Slajša figa. Invencija kontingence biti
     3. 6. Heraklit. Magija jezika in neresnica sveta
         3. 6. 1. Ni resnice pred izrečenostjo stavka o njej
         3. 6. 2. Logos in kreativnost jezika
         3. 6. 3. Ogenj in nauk o nasprotjih
         3. 6. 4. Razkroj reči
       3. 7. Empedokles, Anaksagora, atomisti in resentiment do jezika

4. Sklep. O kozmetičnosti filozofije

Bibliografija


Reviews

0 items
Quick Find
 
Use keywords to find the product you are looking for.
Advanced Search
Languages
Slovensko English