20.00EUR

Hegel, G. W. F.: Znanost logike III

Hegel, G. W. F.: Znanost logike III

Enotna cena knjige 25,00 EUR velja od 10.02.2018 do 10.08.2018, cena s popustom 20,00 EUR

Analecta 2017
str. 286

Georg Wilhelm Friedrich Hegel
ZNANOST LOGIKE III
SUBJEKTIVNA LOGIKA ALI NAUK O POJMU
Prevedel: Zdravko Kobe


Kazalo


Uvodno poročilo

O pojmu vobče

Razdelitev

Prvi razdelek. Subjektivnost

Prvo poglavje. Pojem
   A. Obči pojem
   B. Posebni pojem
    Opomba
   C. Posamezno

Drugo poglavje. Sodba
   A. Sodba obstoja
     a. Pozitivna sodba
     b. Negativna sodba
     c. Neskončna sodba
   B. Sodba refleksije
     a. Singularna sodba
     b. Partikularna sodba
     c. Univerzalna sodba
   C. Sodba nujnosti
     a. Kategorična sodba
     b. Hipotetična sodba
     c. Disjunktivna sodba
   D. Sodba pojma
     a. Asertorična sodba
     b. Problematična sodba
     c. Apodiktična sodba

Tretje poglavje. Sklepanje
   A. Sklepanje obstoja
     a. Prva figura sklepanja
     b. Druga figura: Pb–Pm–O
     c. Tretja figura: Pm–O–Pb
     d. Četrta figura: O–O–O ali matematično sklepanje
     Opomba
   B. Sklepanje refleksije
     a. Sklepanje vsosti
     b. Sklepanje indukcije
     c. Sklepanje analogije
   C. Sklepanje nujnosti
     a. Kategorično sklepanje
     b. Hipotetično sklepanje
     c. Disjunktivno sklepanje

Drugi razdelek. Objektivnost

Prvo poglavje. Mehanizem
   A. Mehanični objekt
   B. Mehanični proces
     a. Formalni mehanični proces
     b. Realni mehanični porces
     c. Produkt mehaničnega procesa
   C. Absolutni mehanizem
     a. Center
     b. Zakon
     c. Prehod mehanizma

Drugo poglavje. Kemizem
   A. Kemični objekt
   B. Proces
   C. Prehod kemizma

Tretje poglavje. Teleologija
   A. Subjektivni smoter
   B. Sredstvo
   C. Izpeljani smoter

Tretji razdelek. Ideja

Prvo poglavje. Življenje
   A. Živi individuum
   B. Življenjski proces
   C. Rod

Drugo poglavje. Ideja spoznavanja    A. Ideja resničnega
     a. Analitično spoznavanje
     b. Sintetično spoznavanje
       1. Definicija
       2. Razdelitev
       3. Teorem
   B. Ideja dobrega

Tretje poglavje. Absolutna ideja

Dodatek
   Uredniško in prevajalsko poročilo
   Slovarček
   Bibliografija


Reviews

0 items
Quick Find
 
Use keywords to find the product you are looking for.
Advanced Search
Languages
Slovensko English