6.31EUR

Hegel, G. W. F.: Znanost logike II

Hegel, G. W. F.: Znanost logike II
Analecta 1994
178 str.

Prevod: Zdravko Kobe
KAZALO


PRVI DEL
OBJEKTIVNA LOGIKA


DRUGA KNJIGA
NAUK O BISTVU


DRUGA KNJIGA. Bistvo


PRVI RAZDELEK. Bistvo kot refleksija v samem sebi


Prvo poglavje. Videz
A. Bistveno in nebistveno
B. Videz
C. Refleksija
1. Postavljajoča refleksija
2. Zunanja refleksija
Opomba
3. Določujoča refleksija


Drugo poglavje. Bitnosti ali refleksijska določila
Opomba. Refleksijska določila v formi stavkov
A. Identiteta
Opomba 1. Abstraktna identiteta
Opomba 2. Prvi izvorni zakon mišljenja, načelo identitete
B. Razlika
1. Absolutna razlika
2. Različnost
Opomba. Načelo različnosti
3. Nasprotje
Opomba. Zoperstavljene velikosti v aritmetiki
C. Protislovje
Opomba 1. Enotnost pozitivnega in negativnega
Opomba 2. Načelo izključenega tretjega
Opomba 3. Načelo protislovja

Tretje poglavje. Temelj
Opomba. Načelo razloga
A. Absolutni temelj
a. Forma in bistvo
b. Forma in materija
c. Forma in vsebina
B. Določeni temelj
a. Formalni temelj
Opomba. Formalna razlaga s tavtološkimi temelji
b. Realni temelj
Opomba. Formalna razlaga s temelji, različnimi od utemeljenega
c. Celoviti temelj
C. Pogoj
a. Relativno nepogojeno
b. Absolutno nepogojeno
c. Vstop stvari v eksistenco


DRUGI RAZDELEK. Pojav


Prvo poglavje. Eksistenca
A. Reč in njene lastnosti
a. Reč na sebi in eksistenca
b. Lastnost
Opomba. Reč-na-sebi transcendentalnega idealizma
c. Vzajemno učinkovanje reči
B. Subsistenca reči iz materij
C. Razpustitev reči
Opomba. Poroznost materij


Drugo poglavje. Pojav
A. Zakon pojava
B. Pojavni in nasebni svet
C. Razpustitev pojava

Tretje poglavje. Bistveno razmerje
A. Razmerje celote in delov
Opomba. Neskončna deljivost
B. Razmerje sile in njenega povnanjanja
a. Pogojenost sile
b. Solicitacija sile
c. Neskončnost sile
C. Razmerje zunanjega in notranjega
Opomba. Neposredna identiteta zunanjega in notranjega


TRETJI RAZDELEK. Dejanskost


Prvo poglavje. Absolut
A. Eksplikacija absoluta
B. Absolutni atribut
C. Modus absoluta
Opomba. Spinozistična in leibnizovska filozofija


Drugo poglavje. Dejanskost
A. Naključnost ali formalna dejanskost, možnost in nujnost
B. Relativna nujnost ali realna dejanskost, možnost in nujnost
C. Absolutna nujnost


Tretje poglavje. Absolutno razmerje
A. Razmerje substancialnosti
B. Kavzalno razmerje
a. Formalna kavzalnost
b. Določeno kavzalno razmerje
c. Učinek in protiučinek
C. Vzajemno učinkovanje


SLOVARČEK


Reviews

0 items
Quick Find
 
Use keywords to find the product you are looking for.
Advanced Search
Languages
Slovensko English