20.00EUR

Dolar, Mladen: Heglova Fenomenologija duha

Dolar, Mladen: Heglova <i>Fenomenologija duha</i>
Analecta 2017
str. 410

drugi natis

Kazalo


(Uvod)

I. PARADIGMA

1. Boj dveh linij
   Post festum, ante portas – Predgovor in »stvar sama« – Prava in napačna znanost – Zgodovina resnice – Nemožnost dialektike – Sedanje stanje duha – »[…] ne pojem, temveč ekstaza« – Anti- Schelling

2. Substanca je subjekt
   Teorija spekulativne sodbe – Kantovska digresija – Manko v substanci – Predikacija in identiteta – Dvakratno branje – Bog je ime – Tri naloge Fenomenologije – Le mort saisit le vif

3. Logika zavesti, logika pojma
   Logika in metafizika – »Erster Teil eigentlich« – Heglova oporoka – Zgodovina in matematika – Čas je pojem – Triangulum est lex mentis 100 – Emmanuel Ravelli – Kdo (ne) razume Hegla?

II. ZAVEST

1. Čutna gotovost
   Prva ločnica – Wo es war, soll ich werden – Božanska narava govorice – Kar se ne da izreči, je mogoče pokazati– Teorija besedne igre

2. Zaznava
   Auch in Eins – Reč je nasprotje same sebe – S1 in S2

3. Razum
   Narava sile – Nadčutno je pojav kot pojav – Narava tavtologije – Sprevrnjeni svet – Zavest je subjekt

III. SAMOZAVEDANJE

(Uvod)

1. Gospodar in hlapec
   Življenjska substanca – Od poželenja do strukture – Ekskurz: Lacan in Kojève – Drugi je tretji – Gospodar je hlapčev umislek 209 – Razčetverjenje subjekta – Znanstveni mit

2. Nesrečna zavest
   Pojem dela, delo pojma – Od gospodarja k histeriku – Stoicizem, skepticizem – Dvoje v enem – Syllogismus est principium Idealismi – Grob in delo 261 – Služabnik božji – Subjekt uma

IV. UM
Kritika idealizma – Opazujoči um – Adaequatio intellectus et rei – Frenologija duha – Ekskurz: o teleologiji – Heglova teorija dejanja – Užitek in nujnost – Od histerije k psihozi – Lepa duša – Reč je stvar sama – Zakon je zakon

SKLEP

   Forma in vsebina – Materija Fenomenologije – Fenomenologija skozi psihoanalizo 364 – Materija same forme – Laudatio

BIBLIOGRAFIJA

Dodatek
ŠE ENKRAT: SUBSTANCA JE SUBJEKT


Reviews

0 items
Quick Find
 
Use keywords to find the product you are looking for.
Advanced Search
Languages
Slovensko English