20.00EUR

Problemi 3-4/15. Hegel, G. W. F.: Predavanje iz filozofije religije – Prvi del

Problemi 3-4/15. Hegel, G. W. F.: <em>Predavanje iz filozofije religije – Prvi del</em>
Problemi 3-4/14
str. 250


Kazalo


UVOD

A. Razmerje filozofije religije do njenih predpostavk in do principov časa
     

I. Razdvojitev religije od svobodne, posvetne zavesti
     II. Položaj filozofije religije v odnosu do filozofije in do religije
       1. Razmerje filozofije do religije nasploh
       2. Razmerje filozofije religije do sistema filozofije
       3. Razmerje filozofije religije do pozitivne religije

III. Razmerje filozofije religije do sodobnih principov religiozne zavesti
       1. Filozofija in sedanja irelevantnost določenih dogem
       2. Historična obravnava dogem
       3. Filozofija in neposredno védenje

B. Predhodna vprašanja

C. Razdelitev

     

I. Obči pojem religije
       

1. Moment občosti
       2. Moment posebnosti ali sfera razlike
       3. Odprava razlike ali kult
       II. Sodba ali določena religija
       III. Razodeta religija

Prvi del
POJEM RELIGIJE

A. O Bogu

B. Religiozno razmerje

     I. Nujnost religioznega stališča
     II. Forme religiozne zavesti.
       1. Forma občutja
       2 . Zor.
       3. Predstava

III. Nujnost in posredovanje religioznega razmerja v formi mišljenja
     1. Dialektika predstave
     2. Posredovanje religiozne zavesti v sebi sami
       a. Neposredno védenje in posredovanje
       b. Posredovano védenje kot opazovanje in kot refleksija
       α. Končnost v čutni eksistenci
       β. Končnost na stališču refleksije
       γ. Umno motrenje končnosti
       c. Prehod k spekulativnemu pojmu religije
     3. Spekulativni pojem religije

C. Kult

     

I. Vera
     II. Določenost in posebne forme kulta
     III. Razmerje religije do države

Prehod k naslednjemu razdelku

Uredniška opomba k nemški izdaji

Slavoj Žižek, Ob rob Heglove Filozofije religije

Terminološki slovarček

Reviews

0 items
Quick Find
 
Use keywords to find the product you are looking for.
Advanced Search
Languages
Slovensko English