25.00EUR

Virno, Paolo: DÉJÀ VU IN KONEC ZGODOVINE

Virno, Paolo: <em>DÉJÀ VU</em> IN KONEC ZGODOVINE
Analecta 2023
Paolo Virno: DÉJÀ VU IN KONEC ZGODOVINE
Prevedel: Boštjan Nedoh
Uredila Alenka Zupančič
str. 160Kazalo


Prvi del. Fenomen »déjà vu« in konec Zgodovine

     Premisa – 1. Gledati se, kako živimo – 2. Spomin sedanjosti – 3. Dejansko in virtualno – 4. Časovnost možnega – 5. Jezik kot nedoločna preteklost – 6. Dva tipa anahronizma – 7. Snobizem spomina – 8. O koristi in škodi spomina za zgodovino – 9. Modernariat

Drugi del. Časovnost zmožnosti, potencialnost časa

     Premisa – 1. Kronološki potek, časovni red – 2. Prisotnost in nedejanskost – 3. »Večne stvari so namreč pred minljivimi stvarmi« – 4. Neizvedljiva zmožnost 68 – 5. Necelost časa – 6. Kantova peč – 7. Sočasnost »ne-zdaj« in »zdaj« 88 – 8. Predhodnost zmožnosti – 9. Dvojna igra – 10. Kaj je zgodovinski trenutek? – 11. Smrt in zgodovina

Tretji del. Historični materializem

     Premisa – 1. O konceptu delovne sile. Telo in zmožnost – 2. »In illo tempore«: ambivalenca religioznih simbolov – 3. Sodobna predzgodovina

Literatura


Reviews
0 items
Quick Find
 
Use keywords to find the product you are looking for.
Advanced Search
Languages
Slovensko English