12.00EUR

Hegel, G. W. F.: Predavanja o estetiki - Uvod

Hegel, G. W. F.: Predavanja o estetiki - Uvod
Problemi 1/03, ponatis 2019
123 str.

Prevod: Robert Vouk

VSEBINA

Uredniška opomba k nemški izdaji

UVOD

I. Razmejitev estetike in ovrženje nekaterih ugovorov proti filozofiji umetnosti
II. Znanstveni načini obravnave lepega in umetnosti
III. Pojem umetniško lepega

Običajne predstave o umetnosti
1. Umetniško delo kot produkt človeške dejavnosti
2. Umetniško delo kot vzeto iz čutnega za človekov čut
3. Smoter umetnosti

Zgodovinska dedukcija resničnega pojma umetnosti
1. Kantova filozofija
2. Schiller, Winckelmann, Schelling
3. Ironija

Razdelitev
Terminološki slovarček

Reviews

0 items
Quick Find
 
Use keywords to find the product you are looking for.
Advanced Search
Languages
Slovensko English