25.00EUR

Dolar, M: Že spet, še vedno

Dolar, M: Že spet, še vedno
Analecta 2023
Mladen Dolar: ŽE SPET, ŠE VEDNO
Kratka razprava o on-tologiji
Uredila Alenka Zupančič
str. 186


Kazalo


1 Jouir sans entraves

2 Od on do on

3 Hantologija, para-ontologija

     Ekskurz: Pošast hodi po Evropi

4 Hontologija

5 Kratka zgodovina homonimije od Platona do Hegla

6 Filozofija in sofistika

Še

Literatura


Reviews

0 items
Quick Find
 
Use keywords to find the product you are looking for.
Advanced Search
Languages
Slovensko English