23.00EUR

Kant, Immanuel: Kritika praktičnega uma

Kant, Immanuel: Kritika praktičnega uma
Analecta 2020, ponatis
188 str.

Prevod: Rado Riha
KAZALO


Predgovor
Uvod. O ideji kritike praktičnega uma

Prvi del.
Elementarni nauk čistega praktičnega uma

Prva knjiga.
Analitika čistega praktičnega uma
Prvo poglavje. O načelih čistega praktičnega uma

I. O dedukciji načel čistega praktičnega uma

II. O pravici čistega uma do razširitve v praktični rabi, ki zanj sama na sebi v spekulativni ni možna

Drugo poglavje. O pojmu predmeta praktičnega uma
O tipiki čiste praktične razsodne moči
Tretje poglavje. O gonilih čistega praktičnega uma
Kritična osvetlitev analitike čistega praktičnega uma

Druga knjiga.
Dialektika čistega praktičnega uma
Prvo poglavje. O dialektiki čistega praktičnega uma nasploh
Drugo poglavje. O dialektiki čistega uma pri določitvi pojma najvišjega dobrega

I. Antinomija praktičnega uma

II. Kritična odprava antinomije praktičnega uma

III. O prednosti čistega praktičnega uma v njegovi povezavi s spekulativnim

IV. Nesmrtnost duše kot postulat čistega praktičnega uma

V. Bivanje Boga kot postulat čistega praktičnega uma

VI. O postulatih čistega praktičnega uma nasploh

VII. Kako je možno misliti razširitev čistega uma s praktičnega gledišča, ne da bi s tem hkrati razširili njegovo spoznanje kot spekulativno?

VIII. O tem, da imamo nekaj za resnično zaradi potrebe čistega uma

IX. O razmerju spoznavnih zmožnosti, ki je modro odmerjeno praktični določitvi človeka


Drugi del.
Metodologija čistega praktičnega uma
Sklep

Reviews

0 items
Quick Find
 
Use keywords to find the product you are looking for.
Advanced Search
Languages
Slovensko English