14.40EUR

Problemi 9-10/17

Problemi 9-10/17

Problemi 9-10/17
str. 266


Kazalo


Hegel in modernizem

     Slavoj Žižek
     Umetnost po Heglu, Hegel po koncu umetnosti

     Robert B. Pippin
     Filozofija in slikarstvo: Hegel in Manet

Apokalipsa

     Alenka Zupančič
     »Apokalipsa je razočaranje«

     Marisa Žele
     Antikrist in izvorna pozaba – varljivec v biblijski ontologiji

Antagonizmi

     Boris Groys
     Sodobna Evropa: v iskanju kulturnih biotopov

     Aleš Rojc
     Država in antagonizem

     Aleš Mendiževec
     Materializem imaginarnega

Glas

     Massimo Privitera
     Yvettin glas

Aforizmi

     Jure Simoniti
     Novih sto aforizmov

Povzetki

Abstracts

Notes on contributors


Reviews

0 items
Quick Find
 
Use keywords to find the product you are looking for.
Advanced Search
Languages
Slovensko English