14.40EUR

Problemi 9-10/11

Problemi 9-10/11
Problemi 9-10/11
str. 236

Kazalo


Virtualno

Gilles Deleuze
Imanenca: neko življeje

Gilles Deleuze
Aktualno in virtualno

Giorgio Agamben
Absolutna imanenca

Manuel Delandan
Matematika virtualnega: mnoštva, vektorska polja in transformacijske grupe

Slavoj Žižek
Na poti k ojdipskemu Deleuzu

Slavoj Žižek
čista razlika

Peter Klepec
Virtualno in njegovo nezmožno

Notranji govor

Mladen Dolar
Neznatni zamik

Bog

Georg Wilhelm Friedrich Hegel
Izpeljava teleološkega in ontološkega dokaza na predavanjih o Filozofiji religije iz leta 1827

Georg Wilhelm Friedrich Hegel
Izpeljava ontološkega dokaza na predavanjih o Filozofiji religije iz leta 1831

Georg Wilhelm Friedrich Hegel
Izpeljava teleološkega in ontološkega dokaza na predavanjih o Filozofiji religije iz leta 1827

Povzetki

Abstracts


Reviews

0 items
Quick Find
 
Use keywords to find the product you are looking for.
Advanced Search
Languages
Slovensko English