15.00EUR

Problemi 9-10/16. Ponavljanja

Problemi 9-10/16. Ponavljanja
Problemi 9-10/16. Ponavljanja
str. 268


Kazalo


Uvodnik

Gledališče filozofije

     Mladen Dolar
     Uprizarjanje konceptov
     Keti Chukhrov
     Ponavljanje kot performativni sindrom umiranja

Hegel čez vse

     Rasmus Ugilt
     Heglova prekomernost

     Gregor Moder
     Hegel, novoplatonizem in retorična ponovitev

Serialnost

     Rachel Aumiller
     Dva krat dva

     Bara Kolenc
     Štiri matrice ponavljanja

Vrtoglavica

     Kiri Sullivan
     Ponavljanje in časovni dvojnik v Vrtoglavici in Mestu slovesa

     Michaela Wünsch
     Tourettova zadnja beseda – komedija, ponavljanje in avtomatizmi

Sizifovo delo

     Sami Khatib
     Anti-Sizif – kapitalizem in ponavljanje

     Peter Klepec
     Badiou in ponavljanje

Konec

     Michael Friedman
     O ponavljanju in mejah formalizacije

     Alenka Zupančičc
     Konec

Povzetki

Abstracts

Notes on contributors


Reviews

0 items
Quick Find
 
Use keywords to find the product you are looking for.
Advanced Search
Languages
Slovensko English