14.40EUR

Problemi 3-4/14

Problemi 3-4/14
Problemi 3-4/14
str. 280


Kazalo


Hegel in Marx

     Zdravko Kobe
     Drhal in proletariat. O nekem domnevno nerazrešenem problemu Heglove filozofije

     Martin Hergouth
     Subjekt heglovskega kapitalizma

     Andrew Cole
     Dialektična filozofija: o fetišizmu in materializmu pri Heglu in Marxu

Badiou in Žižek

     Frank Ruda
     Kakšna je tvoja dialektika? Badioujeva in Žižkova predelava negacije

     Simon Hajdini
     Prozopopeja ideologije v luči Žižkove fetišistične sekvence

Psihoanaliza

     Sigmund Freud
     Revizija nauka o sanjah

     Tadej Troha
     Temeljna formula

     Boštjan Nedoh
     Subjekt med paniko in tesnobo

Glasba

     Slavoj Žižek
     Glasbena uprizoritev ženske histerije: o Schönbergovi Erwartung

Povzetki

Abstracts


Reviews

0 items
Quick Find
 
Use keywords to find the product you are looking for.
Advanced Search
Languages
Slovensko English