20.00EUR

Problemi 5-6/13. Tomšič, Samo: Kapitalistično nezavedno, Marx in Lacan

Problemi 5-6/13. Tomšič, Samo: Kapitalistično nezavedno, Marx in Lacan
Problemi 5-6/13. Tomšič, Samo: Kapitalistično nezavedno, Marx in Lacan
str. 260


Kazalo


Uvod. Lacanova druga vrnitev k Freudu

I. »Nezavedno je politika«. Od Saussurja k Marxu
     Struktura in zgodovina
     Saussure in politična ekonomija
     Logika in produkcija
     Presežek in izguba

II. Kapitalistično nezavedno. Vrnitev k Freudu
     Marx, Freud in Weltanschauung
     Delovna teorija nezavednega
     Lustgewinn: gon in profit
     Potlačitev in produkcija

III. Fetiš in simptom
     Proti psihoanalitičnim generalizacijam
     Fetišizem brez perverzije
     Organ in Žival
     Simptom med resnico in užitkom

IV. Kaj je kapitalistični diskurz?
     Marx in teorija diskurzov
     Od diskurza gospodarja k univerzitetnemu diskurzu
     Peti diskurz?

Bibliografija


Reviews

0 items
Quick Find
 
Use keywords to find the product you are looking for.
Advanced Search
Languages
Slovensko English