Knjižna zbirka Analecta in revija Problemi

Informacije za avtorje

Sprejem člankov

Problemi praviloma objavljajo naročene članke v skladu z uredniško politiko.

Kljub temu sprejemamo v presojo za objavo tudi nenaročena izvirna znanstvena besedila, če še niso bila objavljena drugje in tudi niso v recenzijskem postopku drugje.

Članke, ki so napisani v skladu z vsemi znanstvenimi in etičnimi standardi, ki so pripravljeni za recenzijski postopek, so pravopisno brezhibni in urejeni v skladu z oblikovnimi navodili Problemov, pošljite izključno po elektronski poti na naslov analecta@drustvo-dtp.si. Sprejemamo besedila v formatu .odt in .doc.

Uredništvo si pridržuje pravico, da članek zavrne brez navajanja razlogov.

Recenzijski postopek

Vsi članki gredo pred objavo v reviji Problemi skozi strog recenzijski postopek, ki vključuje vsaj dva recenzenta. Pri tem se držimo splošno sprejetega standarda dvojne anonimnosti, tako da niti avtorji ne vedo, kdo bo recenziral njihovo delo, niti recenzenti ne vedo imena avtorjev članka.

Avtorji naj zato pred oddajo v presojo svoje besedilo anonimizirajo, tako da v ločeni datoteki pošljejo naslov in osebne podatke, datoteko s člankom pa opremijo samo z naslovom.

Osebni podatki naj vključujejo polno ime, akademski naziv, institucionalno povezavo, elektronsko pošto, poleg tega pa tako v slovenščini kot tudi v angleščini tudi kratko biografijo avtorja (nekaj vrstic), povzetek članka (100 besed) in nabor ključnih besed (med 5 in 7).

Etična načela

Uredništvo Problemov jemlje vprašanje etičnih načel pri objavah znanstvenih člankov z največjo resnostjo. Avtorjem in recenzentom zagotavljamo popolno zaupnost recenzijskega postopka.

Dvojna anonimnost recenzijskega postopka zagotavlja večjo enakopravnost raziskovalcev in raziskovalnih organizacij pri prostoru za objavo, saj tak postopek zmanjša vpliv obstoječih akademskih razmerij moči med uveljavljenimi in novimi raziskovalci.

Od vseh avtorjev pričakujemo strogo upoštevanje splošno sprejetih etičnih standardov pri znanstvenih objavah, še posebej glede plagiatov. Če recenzenti posumijo, da gre pri članku za plagiat, imajo jasna navodila, naj o tem nemudoma obvestijo urednika. Če uredništvo presodi, da gre res za plagiat, se taka objava zavrne, uredniki pa bodo ponovno preverili tudi morebitne že objavljene članke istega avtorja ali skupine avtorjev v preteklih izdajah revije Problemi.

Več o etičnih načelih pri objavljanju rezultatov znanstvenega raziskovanja si je mogoče prebrati na splošno dostopnih spletnih straneh, kot je denimo http://publicationethics.org/.
Nadaljuj
Kategorije
0 izdelkov
Hitro iskanje
 
Vpišite ime izdelka, ki ga iščete.
Napredno iskanje
Jeziki
Slovensko English