20.00EUR

Hegel, G. W. F.: Fenomenologija duha

Hegel, G. W. F.: Fenomenologija duha

Enotna cena knjige 25,00 EUR velja od 11.10.2017 do 11.04.2018, cena s popustom 20,00 EUR


Analecta 2017, prvi ponatis.
504 str.

Mehka vezava.

Prevod: dr. Božidar DebenjakVSEBINA


Predgovor: O vedovnem spoznavanju
Element resničnega je dojem in njegova resnična podoba je
vedovni sistem (7) - Današnje stališče duha (8) - Princip ni
dovršenost, proti formalizrnu (13) - Absolutum je subjekt (18),
in kaj ta je (19) - Element vedenja (27) - Povzdiga v le-to je fenomenologija duha (28) - Preobrazba predstavljenega in
znanega v misel (31) in te v dojem (34) - Kolikanj je
fenomenologija duha negativna ali vsebuje tisto napačno (39) -Historična in matematična resnica (42) - Narava filozofske
resnice in njene metode (48), proti shematizirajočemu
formalizmu (51) - Kaj se zahteva pri študiju filozofije (59) -Rezonirajoče mišljenje v svojem negativnem odnosu (60),
v svojem pozitivnem; njegov subjekt (61) - Naravno
filozofiranje kot zdravi človeški razum in kot genialno st (69) -
Sklep, razmerje pisca do občinstva (72).


Uvod:


(A) Zavest


I. Čutna zagotovost, tole in menjenje 92-113
II. Zaznava, reč in prevara 114-135
III. Sila in razum, kaznost in nadčutni svet 136-170


(B) Samozavedanje


IV. Resnica zagotovosti samega sebe 171-183
  A. Samostojnost in nesamostojnost samozavedanja;
gospostvo in hlapčevstvo 184-203
   B. Svoboda samozavedanja (205). 204-238
Stoicizem (206). Skepticizem (210) in nesrečna zavest [215]


(C) (AA) Um


V. Zagotovost in resnica uma 239-248
  A. Opazujoči um 249-253
  a. Opazovanje narave 254-308
Opisovanje sploh (256) - Znaki (257) - Zakoni (260)
Opazovanje organskega (265) - Njegov odnos do neorganskega (266) - Teleologija (267) - Notrina
in vnanjost (274) - Notrina (275) - Zakoni njenih
čistih momentov, senzibilnosti itn. (276) - Notrina in njena vnanjost (285) - Notrina in vnanjost kot
podoba (287) - Vnanjost samo kot notrina
in vnanjost ali organska ideja prenesena na
neorgansko (298) - Organsko po tej plati; njegov rod,
vrsta in individualnost (302)
  b. Opazovanje samozavedanja v njegovi čistosti in
v njegovem nanašanju na vnanjo dejanskost. Logični in
psihološki zakoni 309-320
  c. Opazovanje samozavedanja v njegovem odnosu
do svoje neposredne dejanskosti 321-359
Fiziognomika (325) in frenologija (340)
  B. Udejanjenje umnega samozavedanja po sebi samem 360-373
  a. Slast in nujnost 374-382
  b. Zakon srca in blaznost samoveličja 383-397
  c. Krepost in tek sveta 398-411
  C. Individualnost, ki si je realna na sebi in za sebe 412-415
   a. Duhovno živalsko kraljestvo in goljufija ali stvar sama 416-438
  b. Zakonodajni um 439-449
  c. Zakone preskušajoči um 450-459


C (BB) Duh


VI. Duh 460-466
  A. Resnični duh. Nravnost 467-469
  a. Nravni svet. Človeški in božji zakon, moški in ženska 470-488
  b. Nravna ravnatev. Človeško in božje vedenje,
krivda in usoda 489-502
  c. Pravno stanje 503-510
  B. Sebi odtujeni duh. Omika 511-514
I. Svet sebi odtujenega duha 515-516
  a. Omika in njeno kraljestvo dejanskosti 517-556
  b. Vera in čisti uvid 557-568
II. Razsvetljenstvo 569-573
   a. Boj razsvetljenstva s praznoverjem 574-607
  b. Resnica razsvetljenstva 608-616
III. Absolutna svoboda in strahovlada 617-631
  C. Samega sebe zagotovi duh. Moralnost 632-635
   a. Moralični svetovni nazor 636-653
  b. Prenarejanje 654-670
  c. Vest. Lepa duša, zlo in njegovo odpuščanje 671-711


(CC) Religija


VII. Religija 712-724
  A. Naravna religija 725-726
  a. Lučno bitje 727-731
  b. Rastlina in žival 732-734
  c. Graditelj 735-743
  B. Umetnostna religija 744-750
  a. Abstraktna umetnina 751-766
  b. Živa umetnina 767-774
  c. Duhovna umetnina 775-796
  C. Razodeta religija 797-837


(DD) Absolutno vedenje


VIII. Absolutno vedenje 838-859


[Urednikov dodatek:]

Heglov lastni oglas za Fenomenologijo duha
Opombe
Uredniško poročilo
Primerjalno kazalo
Imensko kazalo
Stvarno kazalo


Reviews

0 items
Quick Find
 
Use keywords to find the product you are looking for.
Advanced Search
Languages
Slovensko English