0.00EUR

Freud, Sigmund: Inhibicija, simptom in tesnoba
Kant, Immanuel: Kritika čistega uma 1/4
RAZPRODANO!

<strike>Freud, Sigmund: Inhibicija, simptom in tesnoba<br>Kant, Immanuel: Kritika čistega uma 1/4</strike> <b>RAZPRODANO!</b>
Problemi 1-2/01
260 str.

Prevod: Marija Javornik in Zdravko Kobe
Sigmund Freud - Inhibicija, simptom in tesnoba
(1926 [1925])

VSEBINA
Uredniška opomba
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI Dodatki
A Modifikacije prejšnjih stališč
 • a) Odpor in nasprotna investicija
 • b) Tesnoba iz preoblikovanja libida
 • c) Potlačitev in obramba
 • B Dopolnilo k tesnobi
  C Tesnoba, bolečina in žalovanje


  Immanuel Kant - Kritika čistega uma 1/4 [do poglavja O shematizmu čistih razumskih pojmov]

  VSEBINA

  Predgovor k prvi izdaji
  Predgovor k drugi izdaji
  Uvod

  I. O razliki med čistim in empiričnim spoznanjem
  II. V posesti imamo neka apriorna spoznanja, in celo navadni razum ni nikoli brez takšnih spoznanj
  III. Filozofija potrebuje neko znanost, ki bi določila možnost, principe in obseg vseh apriornih spoznanj
  IV. O razliki med analitičnimi in sintetičnimi sodbami
  V. V vseh teoretičnih znanostih uma so kot principi vsebovane apriorne sinteticne sodbe
  VI. Obča naloga čistega uma
  VII. Ideja in razdelitev posebne znanosti z imenom kritika čistega uma

  1. Transcendentalni nauk o elementih

  Prvi del. Transcendentalna estetika
  § 1.
  Prvi odsek. O prostoru
  § 2. Metafizična ekspozicija tega pojma
  § 3. Transcendentalna ekspozicija pojma prostora
  Sklepi iz gornjih pojmov
  Drugi odsek. O času
  § 4. Metafizična ekspozicija pojma časa
  § 5. Transcendentalna ekspozicija pojma časa
  § 6. Sklepi iz teh pojmov
  § 7. Pojasnilo
  § 8. Obče opombe k transcendentalni estetiki
  Zaključek transcendentalne estetike

  Drugi del. Transcendentalna logika
  Uvod. Ideja transcendentalne logike
  I. O logiki nasploh
  II. O transcendentalni logiki
  III. O razdelitvi obče logike na analitiko in dialektiko
  IV. O razdelitvi transcendentalne logike na transcendentalno analitiko in dialektiko

  Prvi razdelek. Transcendentalna analitika
  Prva knjiga. Analitika pojmov
  Prvo poglavje. O vodilu za odkrtije vseh čistih razumskih pojmov
  Prvi odsek. O logični rabi razuma nasploh
  Drugi odsek
  § 9. O logični funkciji razuma v sodbah
  Tretji odsek
  § 10. O čistih razumskih pojmih ali kategorijah
  § 11.
  § 12.
  Drugo poglavje. O dedukciji čistih razumskih pojmov
  Prvi odsek
  § 13. O principih transcendentalne dedukcije nasploh
  [§ 14.] Prehod k transcendentalni dedukciji kategorij
  Drugi odsek. Transcendentalna dedukcija čistih razumskih pojmov [B]
  § 15. O možnosti povezave nasploh
  § 16. O izvorni sintetični enotnosti apercepcije
  § 17. Načelo sintetične enotnosti apercepcije je najvišji princip vse rabe razuma
  § 18. Kaj je objektivna enotnost samozavedanja
  § 19. Logična forma vseh sodb je v objektivni enotnosti apercepcije v njih vsebovanih pojmov
  § 20. Vsi čutni zori so podvrženi kategorijam kot pogojem, pod katerimi se njihovo raznoterje edino lahko združi v eno zavest
  § 21. Opomba
  § 22. Kategorija nima nobene druge rabe za spoznanje reči, kot je njena aplikacija na predmete izkustva
  § 23.
  § 24. O aplikaciji kategorij na predmete čutov nasploh
  § 25.
  § 26. Transcendentalna dedukcija obče možne izkustvene rabe čistih razumskih pojmov
  § 27. Rezultat te dedukcije razumskih pojmov

  Drugi odsek. O apriornih temeljih za možnost izkustva [A]
  Vnaprejšnje opozorilo
  1. O sintezi aprehenzije v zoru
  2. O sintezi reprodukcije v upodobitvi
  3. O sintezi rekognicije v pojmu
  4. Preliminarna razlaga možnosti kategorij kot apriornih spoznanj
  Tretji odsek. O razmerju razuma do predmetov nasploh in možnosti, da jih spoznamo apriori [A]
  Sumarična predstavitev pravilnosti in edine možnosti te dedukcije čistih razumskih pojmov [A]

  Druga knjiga. Analitika načel
  Uvod. O transcendentalni razsodni moči nasploh
  Prvo poglavje. O shematizmu čistih razumskih pojmov


  Ocene

  Kategorije
  0 izdelkov
  Hitro iskanje
   
  Vpišite ime izdelka, ki ga iščete.
  Napredno iskanje
  Jeziki
  Slovensko English