15.00EUR

Problemi 5-6/2023

Problemi 5-6/2023
Problemi 5-6/23
str. 240


Kazalo


Želja, ne-vernost, Bildung

     Alenka Zupančič
     Želja ali »To ni tisto«

     Lorenzo Chiesa
     »Sam tega ne vem in tudi vi tega ne morete vedeti«: Freudov agnosticizem?

     Yuval Kremnitzer
     »Ljubiti Njegove ostale misli kakor samega sebe« – prevajanje Mendelssohnovega singularnega pojma Bildung

Umetnost: posredno, narobe, zatikljaj?

     Jure Simoniti
     Podoba in zgodba ali o indirektnosti in razliki med ameriškim in evropskim filmom

     Lovrenc Rogelj/em>
     Predelava Adornove teorije standardizacije na primeru glasbenega blaga

     Tomo Stanič
     Zatikljaji predmetnosti

Srečanja s Freudom

     Tadej Troha
     Intervju s Freudom

     Raymond Recouly
     Na obisku pri Freudu

     Max Eastman
     Obisk na Dunaju. Nataknjena veličina Sigmunda Freuda

     Odette Pannetier
     Spustila sem se v psihoanalizo

Povzetki

Abstracts

Notes on contributors


Reviews
0 items
Quick Find
 
Use keywords to find the product you are looking for.
Advanced Search
Languages
Slovensko English