9.00EUR

Zupančič, Alenka: Nietzsche - Filozofija dvojega

Zupančič, Alenka: Nietzsche - Filozofija dvojega
Analecta 2001
155 str.KAZALO


O. DOGODEK »NIETZSCHE«

I. DEL: NIETZSCHE DIAGNOSTIK
»Bog je mrtev«
Asketski ideal
Nihilizem...
...kot »kriza sublimacije«?

II. DEL: POLDNE
Resnica
»Onstran dobrega in zlega«
Nič in odtenek

APENDIKS: KOMEDIJA IN LJUBEZEN

Reviews

0 items
Quick Find
 
Use keywords to find the product you are looking for.
Advanced Search
Languages
Slovensko English