13.00EUR

Hegel, G. W. F.: Um v zgodovini

Hegel, G. W. F.: Um v zgodovini
Analecta 1999
276 str.

Prevod: dr. Božidar Debenjak
KAZALO

I. Vrste zgodovinopisja (Prvi zasnutek (1822))
Troje načinov ali rodov zgodovinopisja:
a) izvorna zgodovina,
b) reflektirajoča zgodovina,
c) filozofska zgodovina
a) [Prvi rod: Izvorna zgodovina]
b) [Drugi rod: Reflektirajoča zgodovina]
a) Izvorna [zgodovina] lahko obseže le kratko obdobje. Potreba po pregledu neke celote pripelje do
b) reflektirajoče zgodovine.
a*) Kompendiji,
b*) nasprotek. - Posnemanje izvorne le vnanjska razširitev.
a*) [Prva vrsta: Zgodovinski pregledi]
b*) [Druga vrsta: Pragmatična zgodovina]
c*) [Tretja vrsta: Kritična zgodovina]
d*) [Četrta vrsta: Specialna zgodovina]
c) [Prehod na tretji rod: Filozofsko svetovno zgodovino]

II. Filozofska svetovna zgodovina (Drugi zasnutek (1830))
obče določilo filozofije svetovne zgodovine:
a) obči dojem;
b) določno;
c) vrsta razvoja
A. [Obče določilo filozofije svetovne zgodovine]
a) Um;
b) Vera - Pregled, rezultat;
c) Historično postopati ;
d) Zvesto pojmiti ;
e) Dve obliki - Anaksagoras ;
f) Previdnost ;
g) Prehod: Načrt Previdnosti

B. [Udejanjenje duha v zgodovini]
[Fizični in duhovni svet] ;
[Točke, ki jih je treba premotriti]
a) Obče določilo [narave duha]
b) [Sredstva udejanjenja uma]
c) [Material njegovega udejanjenja];
Dovršena realnost, država
d) [Njena dejanskost]
C. Potek svetovne zgodovine
a) [Princip razvoja]
b1) [Stopnjevitost principa zgodovine]
b2) [Začetek zgodovine]
c) Potek svetovne zgodovine


III. Naravna sovisnost, ali: Geografska podlaga svetovne zgodovine
A. Obča določila
B) Novi svet
[Geografska narava;
Prvotno prebivalstvo;
Sedanji ustroj]
C) Stari svet
a) Afrika
[Geografska narava; Obči duh podsaharske Afrike; Ustroj]
b) Azija
[Geografska narava; Značaj ljudstev in zgodovine]
c) Evropa


IV. Delitev svetovne zgodovine
[Otroštvo duha: Orientalski svet; Mladeništvo duha: Grški svet; Moška doba duha: Rimski svet; Starčevska doba duha

DODATKI
1. §§448-52 Enciklopedije filozofskih ved 1817
2. §§548-52 Enciklopedije filozofskih ved 1830
3. Sinopsis iz §549 Enciklopedije filozofskih ved 1830
4. §§340-60 Pravne filozofije


APARAT
Opombe
Uredniško poročilo
Kazalo osebnih imen
Kazalo zemljepisnih imen
Stvarno kazalo

Reviews

0 items
Quick Find
 
Use keywords to find the product you are looking for.
Advanced Search
Languages
Slovensko English