15.00EUR

Problemi 5-6/22. Idealizem

Problemi 5-6/22. Idealizem
Problemi 5-6/22. Idelalizem
str. 220


Kazalo


Idealizem in ontologija

     Isabelle Thomas-Fogiel
     Pot idealizma onkraj realizma in korelacionizma

     Sebastian Rödl
     Filozofija in njena zgodovina

     Slavoj Žižek
     Štirje fragmenti o idealizmu

Idealizem in zgodovina filozofije

     James I. Porter
     Kako idealno je antično sebstvo?

     Gregor Kroupa
     Struktura skozi genezo: idealno v novoveški epistemologiji

     Miran Božovič
     Crever d’esprit – materija in ideje

Idealizem in sodobnost

     Mladen Dolar
     Virus, ideja in -ek

     Jure Simoniti
     Ko je svet začel gledati skozi nas – Fichte in ekološki argument

Povzetki

Abstracts

Notes on contributors


Reviews

Customers who bought this product also purchased
Santner, Eric L.: Politična ekonomija mesa
Santner, Eric L.: Politična ekonomija mesa
0 items
Quick Find
 
Use keywords to find the product you are looking for.
Advanced Search
Languages
Slovensko English