23.00EUR

Problemi 7-8/21. Žižek, Slavoj: Živeti in umreti v sprevrnjenem svetu

Problemi 7-8/21. Žižek, Slavoj: Živeti in umreti v sprevrnjenem svetu
Problemi 7-8/21
str. 256


Kazalo


Uvod: ideja sprevrnjenosti

     Hegel v sprevrnjenem svetu – Sprava pri Heglu – »Odpuščajoče spominjanje«: ja, ampak … – Od konkretne občosti k subjektu – Kako pride do pojavitve »trmaste neposrednosti«? – Aletično nasproti deontičnemu – Kaj je absolutnega v absolutni vednosti? – »Ungeschehenmachen« – Paralaksa resnice – Metoda in vsebina

Psihoanaliza, filozofija, politika

     Kritika lacanovske ideologije – Meje historizacije – Kaprice resnice – Spolna razlika ni binarna – Kurc te gleda … skozi Lubitschevo zrcalo

Užitek kot teološko-politični dejavnik

     Cinična modrost nadjaza – Potlačitev, zatiranje, depresija – Kaj je potem presežni užitek? – Užitek v odtujitvi – Martin Luther kot figura filma noir – »Einverstanden mit Ruinen«

Finale: »Živeti moramo, dokler ne umremo«

Literatura


Reviews
0 items
Quick Find
 
Use keywords to find the product you are looking for.
Advanced Search
Languages
Slovensko English