12.00EUR

Problemi 1/09. Hegel, G. W. F.: Predavanja o estetiki - Tretji del

Problemi 1/09. Hegel, G. W. F.: <i>Predavanja o estetiki - Tretji del</i>
Problemi 1/09
str. 122

Vsebina


Tretji del
SISTEM POSAMEZNIH UMETNOSTI

Uvod

Razdelitev

Prvi razdelek:ARHITEKTURA

Prvo poglavje:Samostojna, simbolična arhitektura
1. Arhitekturna dela, zgrajena za združitev ljudstev
2. Arhitekturna dela, nihajoča med stavbarstvom in skulpturo
a. Falični stebri ipd.
b. Obeliski ipd.
c. Egipčanski templji
3. Prehod od samostojne arhitekture h klasični
a. Indijske in egipčanske podzemne zgradbe
b. Bivališča mrtvih, piramide ipd.
c. Prehod k služeči arhitekturi

Drugo poglavje:Klasična arhitektura
1. Splošni značaj klasične arhitekture
a. Služnost določenemu smotru
b. Primernost stavbe svojemu smotru
c. Hiša kot osnovni tip
2. Posebna osnovna določila arhitektonskih form
a. O lesenih in kamnitih zgradbah
b. Posebne oblike templja
c. Klasični tempelj kot celota
3. Različni stili klasične arhitekture
a. Dorski, jonski in korintski stebrni red
b. Rimska konstrukcija ločnega oboka
c. Splošni značaj rimske arhitekture

Tretje poglavje:Romantična arhitektura
1. Splošni značaj
2. Posebni arhitektonski način oblikovanja
a. V celoti zaprta hiša kot osnovna forma
b. Podoba notranjščine in zunanjščine
c. Način okraševanja
3. Različni stili romantične arhitekture
a. Predgotsko stavbarstvo
b. Pravo gotsko stavbarstvo
c. Civilno stavbarstvo srednjega veka

Terminološki slovarček

Reviews

0 items
Quick Find
 
Use keywords to find the product you are looking for.
Advanced Search
Languages
Slovensko English