12.00EUR

Klepec, Peter: Dobičkonosne strasti, kapitalizem in perverzija, I.

Klepec, Peter: Dobičkonosne strasti, kapitalizem in perverzija, I.
Analecta 2008
str. 298

Kazalo


Prolog

1. Upor in oaze režima
Stavka in eksplozija kulture
Korupcija
Ideologija in volja biti prot
Jazokracija
The Professional Againster
Je užitek! Lepota po ameriško
Upiraj se običajnemu! Ker se ceniš!

2. Fantazmatska dopolnila (neo)liberalizma
Slovenska »nogometna pravljica« in premene družbene vezi
Kremplji ekonomizma
Liberalizem kot konstrukt in uporaba ekonomije
Prehodi in dopolnila
»Nekaj več« in naše korenine
Dober posel. Mobilnost, fleksibilnost, produktivnost
Kdor ne skače

3. Udejanjenje kapitalističnih sanj
Profanacija
Pornografija
Porno kot normalen posel
Na sceni
Pornošik
Ko je treba užitek prikazati na platnu
Strast do realnega je brez morale

4. Ob dispozitivu in uživanju v blebetanju
Dispozitiv in »tisto živo«
Mobilnik
Strategija
Problem presežka
Dispozitiv in družba nadzora
Videti/govoriti. »Faire entendre un cri dans les choses visibles«
Oči, glas

5. Prevečnost sramu
Zasramovanje, sramota, sramežljivost
Brezsramnost užitka
Sram v rawlsovski omaki
Umreti od sramu
Sram, nebodigatreba
I can't live with It and I can't live without It!
What can I do about It?
Gravitacijsko polje objekta
Pulzionalno polje, gravitacijsko polje libida

6. V igri gre za »nekaj več«
Neukinljivi superabundans
Formalne značilnosti igre
Boj za nekaj
Grozeči razkroj in vrtoglavica
Med načelom ugodja in načelom realnosti
Porazdelitev dobička
Živimo za ta preostanek

7. »Coitus reservatus« ali »se faire commander«
Pismo, ki je prispelo na svoj naslov
»Ne prekiniti pozitivnosti želje«
Užitkarjenje
»Coitus reservatus«
Dama, nečloveški partner
Mazohizem kot umetnost fantazme o uničenju Nadjaza
Sreča falosa. Za večji volumen

Bibliografija


Reviews

0 items
Quick Find
 
Use keywords to find the product you are looking for.
Advanced Search
Languages
Slovensko English