12.70EUR

Derrida, Jacques: O gramatologiji

Derrida, Jacques: O gramatologiji
Analecta 1998
428 str.

Prevod: Uroš Grilc

Kazalo

Predgovor

PRVI DEL: PISAVA PRED PISAVO

Epigraf

1. poglavje: Konec knjige in začetek pisave
Program
Označevalec in resnica
Pisna bit

2. poglavje: Lingvistika in gramatologija
Zunanje in notranje
Zunaj je znotraj
Razpoka

3. poglavje: O gramatologiji kot pozitivni znanosti
Algebra: arcanum in prosojnost
Znanost in ime človeka
Rebus in soudeleženost izvorov

DRUGI DEL: NARAVA, KULTURA, PISAVA

Uvod k »Rousseaujevi dobi«

1. poglavje: Nasilje Črke: od Levi-Straussa do Rousseauja
Vojna lastnih imen
Pisava in izkoriščanje človeka po človeku

2. poglavje: »To nevarno dopolnilo...«
Od zaslepitve k dopolnilu
Veriga dopolnil
Iztirjeno. Vprašanje metode

3. poglavje: Geneza in struktura Eseja o izvoru jezikov
I. MESTO ESEJA
Pisava, politično zlo in jezikovno zlo
Aktualna razprava: ekonomija Usmiljenja
Prva debata in zgradba
Eseja

II. POSNEMANJE
Interval in dopolnilo
Odtis in dvoumnosti formalizma
Obrat pisave

III. ARTIKULACUA
»To premikanje paličice...«
Vpis izvora
Neuma
Ta »preprosti migljaj s prstom«. Pisava in prepoved incesta

4. poglavje: Od dopolnila k viru: teorija pisave
Izvorna metafora
Zgodovina in sistem pisav
Abeceda in absolutna reprezentacija
Teorem in gledališče
Dopolnilo izvora

Uroš Grilc: Logika dopolnila
Škandal dopolnila
Dopolnilo in kontaminacija
Dopolnilo in anticipacija
Dopolnilo in zakon iterabilnosti
Dopolnilna kompenzacija
Dopolnilna reprezentacija
Dopolnilo in vpis


Reviews

0 items
Quick Find
 
Use keywords to find the product you are looking for.
Advanced Search
Languages
Slovensko English