10.82EUR

Mazohizem in zakon (Zbornik)

Mazohizem in zakon (Zbornik)
Analecta 2000
245 str.

Prevod: Alenka Zupančič in Uršula Cetinski


KAZALO

Uvodne opombe

Gilles Deleuze: PREDSTAVITEV SACHERJA-MASOCHA
(HLAD IN KRUTOST)

Sade, Masoch in njuna govorica: Poimenovanje neke motnje. Prva erotična funkcija jezika: ukazi in opisi. Druga funkcija pri Sadu: demonstracija, neosebni element in Ideja uma. Druga funkcija pri Masochu:
dialektika, neosebni element in Ideal imaginacije.
Vloga opisov: Masochova spodobnost. Proces negativnega in ideja negacije pri Sadu: dve Naravi. Sade in pohitevajoče ponavljanje. »Instinkt« smrti. Proces utajitve in Ideal suspenza pri Masochu: fetiš. Masoch in suspenzivno ponavljanje.
Do kod sega komplementarnost Sada in Masocha? Primerjava ambicij obeh del. Ali obstaja mazohizem Sadovih oseb in sadizem Masochovih? Tema zunanjega srečanja med sadistom in mazohistom. Notranje srečanje in trije argumenti, na katerih temelji vera v sadomazohistično enoto.
Masoch in tri ženske: Heterska mati, ojdipska mati, oralna mati. »Hladna, materinska, stroga...« Hlad po Masochu in apatija po Sadu. Masoch in Bachofen. Ledena katastrofa.
Oče in mati: Problem vloge očeta v mazohizmu. Vloga očeta v sadizmu in pri Sadu. Ukinitev očeta v mazohizmu in pri Masochu. Serija treh žensk in zmagoslavje oralne matere: dobra mati. Tretji, halucinatorna vrnitev očeta. Pogodba in ukinitev.
Masochovi romaneskni elementi: Masochov estetski element. Čakanje in suspenz. Fantazma. Nujnost formalne psihoanalize. Masochov juridični element: pogodba. Pogodba in zakon pri Masochu, institucija pri Sadu kot absolutna kritika pogodbe in zakona.
Zakon, humor in ironija: Dva vidika klasične podobe zakona: ironija in humor. Sprevrnitev teh dveh vidikov v moderni zavesti. Nova ironija in sprevrnitev zakona pri Sadu. Novi humor in psevdo-pokorščina zakonu pri Masochu.
Od pogodbe k ritualu: Razmerja med pogodbo in zakonom. Prenos zakona na oralno mater: incest in drugo rojstvo. Masochovi trije rituali: lov, poljedelstvo in drugo rojstvo. Kajn in Kristus: Bog je mrtev. Zakaj je drugo rojstvo bistveno. Podobnost očetu in vloga občutka krivde v mazohizmu: »Očeta tepejo.« Formalni in dramski značaj mazohizma.
Psihoanaliza: Prva Freudova interpretacija: obrat in drugi dejavniki. Nezadostnost formule »obrnjeni sadizem«. Druga interpretacija, problem »razpletanja«.
Kaj je instinkt smrti? Načelo ugodja nima izjem. Empirično in transcendentalno načelo. Eros, Tanatos in ponavljanje. Dve obliki deseksualizacije ali razpletanja: nevroza in sublimacija. Tretja oblika: perverzija. Skok na kraju samem. Ponavljanje, ugodje in bolečina.
Sadistični nadjaz in mazohistični jaz: Zmagoslavje nadjaza in stanje jaza v sadizmu: ironija. Zmagoslavje jaza in stanje nadjaza v mazohizmu: humor. Rekapitulacija diferencialnih značilnosti sadizma in mazohizma. Jaz, nadjaz, njun strukturni razcep in instinkt smrti: imaginacija in mišljenje. Zaključki glede »nesomožnosti« sadizma in mazohizma.

Leopold von Sacher-Masoch: VENERA V KRZNU


DODATKI
1. Spomin iz otroštva in refleksija o romanu.
2. Dve Masochovi pogodbi.
3. Srečanje z Ludvikom II.


Reviews

0 items
Quick Find
 
Use keywords to find the product you are looking for.
Advanced Search
Languages
Slovensko English