12.00EUR

Spinoza, Baruch de: Teološko-politična razprava

Spinoza, Baruch de: Teološko-politična razprava
Predgovor


I. poglavje
Prerokba


II. poglavje
O prerokbah


III. poglavje
Izvoljenost Hebrejcev. Je bil preroški dar značilen za Hebrejce?


IV. poglavje
O božji postavi


V. poglavje
O tem, zakaj so nastali obredi in o veri v zgodbe, namreč zakaj in komu je ta potrebna.


VI. poglavje
O čudežih


VII. poglavje
O interpretaciji Svetega pisma


VIII. poglavje
V katerem se dokazuje, da Peteroknjižje in knjige Jozueta, Sodnikov, Rute, Samuela in Kraljev niso pristni. Nato raziskujemo, ali je bilo njih piscev več ali eden sam in kdo so bili.


IX. poglavje
O istih knjigah se nadalje vprašujemo, ali je bil Ezra njihov zadnji pisec, nato pa raziskujemo, ali so opombe na robu, ki jih najdemo v hebrejskih kodeksih, različice besedila.

X. poglavje
Druge svetopisemske knjige, pregledane tako kakor prejšnje.


XI. poglavje
Raziskuje se, ali so apostoli spisali svoja pisma kot apostoli in preroki ali kot učitelji. Nato se obrazloži vloga apostolov.


XII. poglavje
O pravem izvirniku božje postave. Zakaj se pismo imenuje »Sveto« in zakaj se imenuje »božja beseda«. Dokazuje se, da je Sveto pismo prišlo do nas nepotvorjeno, kolikor vsebuje božjo besedo.


XIII. poglavje
Dokazuje se, da Sveto pismo ne uči drugega kot zelo preproste stvari, niti ne stremi po drugem kot po pokornosti; o božji naravi ne uči drugega kot tisto, kar lahko ljudje posnemajo z določenim načinom življenja.


XlV. poglavje
Kaj je vera, kdo so verniki, kako se določajo temelji vere in kako razmejiti vero od filozofije.


XV. poglavje
Dokazuje se, da teologija ni dekla razuma in da razum ni služabnik teologije. Zakaj sprejemamo avtoriteto Svetega pisma.


XVI. poglavje
O temeljih državne skupnosti. O naravnem in civilnem pravu posameznikov in o pravici najvišjih oblasti.


XVII. poglavje
Dokazuje se, da ni mogoče niti potrebno vsega prenesti na vrhovno oblast. O hebrejski državi, kakšna je bila v Mojzesovem času, po njegovi smrti do izvolitve kraljev. O njeni veličini in nato o vzrokih, zakaj je božja država propadla in zakaj so jo pretresali stalni upori.


XVIII. poglavje
Katere politične nauke je mogoče izluščiti iz hebrejske države in njene zgodovine.

XIX. poglavje
Dokazuje se, da je pravo o svetih zadevah v pristojnosti vrhovnih oblasti in da se mora zunanje čaščenje religije skladati z državljanskim mirom, če hočemo biti Bogu pravično poslušni.


XX. poglavje
Dokazuje se, da je v svobodni državljanski skupnosti vsakomur dovoljeno misliti, kar želi, in izražati, kar misli.


Opomba k prevodu


Jan Bednarik
Optika svobode


Reviews

0 items
Quick Find
 
Use keywords to find the product you are looking for.
Advanced Search
Languages
Slovensko English