45.00EUR

Freud, Sigmund: Spisi o družbi in religiji, I. ponatis

Freud, Sigmund: Spisi o družbi in religiji, I. ponatis
Analecta 2007
471 str.

Prevod: Simon Hajdini, Marija Javornik, Leo Petrovič Brecelj, Rapa Šuklje, Lidija Šumah, Samo Tomšič, Tadej Troha


KAZALO


Prisilna dejanja in opravljanje verskih obredov (1907)
Uredniška opomba

'Kulturna' spolna morala in moderna nervoznost (1908)
Uredniška opomba

Totem in tabu (Nekatera ujemanja v duševnem življenju divjakov in nevrotikov) (1912-1913)
Uredniška opomba
Predgovor
Predgovor k hebrejski izdaji
I. Strah pred incestom
II. Tabu in ambivalenca čustvenih vzgibov
III. Animizem, magija in vsemoč misli
IV. Infantilna vrnitev totemizma
Dodatek

Predgovor k Skatološkim obredom ljudstev J. G. Bourka (1913)
Uredniška opomba

Aktualna razmišljanja o vojni in smrti (1915)
Uredniška opomba
I. Razočaranje nad vojno
II. Naš odnos do smrti
Dodatek

Predgovor k Problemom psihologije religije dr. Theodorja Reika (1919)
Uredniška opomba

Množična psihologija in analiza jaza (1921)
Uredniška opomba
1. Uvod
II. Le Bonov prikaz množične duše
III. Druge presoje kolektivnega duševnega življenja
IV. Sugestija in libido
V. Umetni množici: cerkev in vojska
VI. Nadaljnje naloge in delovne usmeritve
VII. Identifikacija
VIII. Zaljubljenost in hipnoza
IX. Čredni gon
X. Množica in prahorda
XI. Stopnja v jazu
XII. Dostavki

Prihodnost neke iluzije (1927)
Uredniška opomba

Religiozno doživetje (1928)
Uredniška opomba

Pridobitev ognja (1932 [1931])
Uredniška opomba

Zakaj vojna? (1933 [1932])
Uredniška opomba

Misli v izgnanstvu (1938)

Dodatek
Seznam okrajšav
Bibliografija
Imensko in stvarno kazalo

Reviews
0 items
Quick Find
 
Use keywords to find the product you are looking for.
Advanced Search
Languages
Slovensko English