23.00EUR

Bodenheimer, Aron Ronald: Zakaj? O obscenosti vpraševanja

Bodenheimer, Aron Ronald: Zakaj? <em>O obscenosti vpraševanja</em>
Analecta 2021
Prevedel Alfred Leskovec
Spremno besedilo Mladen Dolar
str. 288Kazalo


Mladen Dolar, Ja pa kaj? O vprašljivosti vpraševanja

Uvodna opomba: TELL, ALI JE TA TVOJ SIN?

O vpraševanju, obscenem – in njunem medsebojnem razmerju

Kratko opozorilo na metodo te razprave

Bistvo in pomen vpraševanja in vprašanja

Vprašanje in odgovor – Gospostvo in suženjstvo: Menon (ali o kreposti)

Spontana melodija vpraševanja

O filogenezi vpraševanja: blushing

Vprašaj

NO? – SO WHAT? – A? – KAJ? – KAJ DRUGEGA?
     Vprašaj, izražen z besedami

O etologiji vpraševanja: Ravni igre vprašanj in postavljanju vprašanj

ALI VODA VRE? ALI VODA NE VRE?
     Vpraševanje ustavi negacijo

KAKO SE JE LAHKO TO ZGODILO? LE KAKO SE JE LAHKO TO ZGODILO?
      – Perfidnost prislova, ki jo naredi vidno vprašalni stavek

Vpraševanje kot zaobidenje spoznanja in priznanja

Naše smehljanje: Pomasovljevalni učinek vpraševanja

ME LJUBIŠ? Vpraševanje izključuje početje – Vpraševanje skriva odgovornost – Vpraševanje provocira

Sirenska pesem vpraševanja

No …, no torej, povej: Vpraševanje vstopa kot izrekanje

MAR NE? – KAJNE? – Izrekanje izstopa kot vpraševanje

Retorična vprašanja: Küngovo vprašanje in Marjetkino vprašanje

Demagoška vprašanja: Mark Antonij in Adolf Hitler

Restavracijske težnje vprašujočega čuta

Od kod prihaja vpraševanje in kam vodi

O bistvu védenja: Platonov Teajtet

OČKA, ZAKAJ JE NEBO MODRO? –
      Otroci vprašujejo

Zakaj? – Zaradi ali kljub? – Ker ali čeprav? –

Popsihologiziranje spoznanja z metodo vpraševanja

Boa constrictor učinek vpraševanja

Izrekanje ne izrašča iz vpraševanja

Duh je kopač, ne pa vpraševalec

Sredstva proti vprašanosti

O teleologiji vpraševanja

Refleksivno ali introspektivno vprašanje

Narcistično vpraševanje kot popačena oblika refleksivnega vpraševanja

Vpraševanje je ogledovanje – vpraševanje je klepetanje

ZAKAJ SE IGRAŠ S KEMIČNIM SVINČNIKOM? –
     Utemeljevanje je opravičevanje

KDO SI? – KAJ JE TO ZA EN ČLOVEK? – KAJ SO TO ZA ENI LJUDJE? – Vpraševanja o osebi

KDO KDAJ KOGA KAKO VPRAŠA –
     Personalizacija razkrivanja védenja z vpraševanjem

KAKO SI? – Kdo ima pravico vpraševati

KAKO SI? DOBRO? – Dvakrat vprašano je dobro vprašano – Sugestivno vprašanje

Zaključna opomba: PRIZOR V AVTOBUSU – Korak k razobscenjenju vpraševanja

Imensko kazalo


Reviews

0 items
Quick Find
 
Use keywords to find the product you are looking for.
Advanced Search
Languages
Slovensko English