13.00EUR

Komel, Mirt: Giljotina duha, Hegel in francoska revolucija

Komel, Mirt: Giljotina duha, <em>Hegel in francoska revolucija</em>
Analecta 2018
str. 146Kazalo


Uvod: Hegel, filozof države in revolucije

Deutsche misère: francoska revolucija, nemška misel
     Fichte in vedoslovje revolucije
     Kant in sublimni spektakel revolucij
     Marx in kritika nemške ideologije

Čas duha: revolucija après coup in avant la lettre
     Paradoks začenjanja
     Duh je (zgodovinski) čas
     Absolutna kalvarija duha

Ante in post revolucije: gospostvo in hlapčevstvo
     Samozavedanje želje drugega
     Aufhebung medsebojnega pripoznanja
     Gospostvo z označevalnimi sredstvi
     Moderna družba dela

Passage à l’acte: umno udejanjanje samozavedanja
     Svet in samozavedanje uma
     Hamlet na Schädelstätte
     Faustov Lustprinzip
     Die Räuber in prevrat sveta

Francoska revolucija: absolutna svoboda duha
     Nemir nravstvene substance
     Nemo tkanje duha in hrupno nasilje revolucije
     Teror, strahovlada in furija uničevanja

Dediščina revolucije: pravna država
     Revolucija kot ponovitev novega
     Država kot udejanjanje svobode

Bibliografija


Reviews

Customers who bought this product also purchased
Problemi 7-8/15
Problemi 7-8/15
0 items
Quick Find
 
Use keywords to find the product you are looking for.
Advanced Search
Languages
Slovensko English