14.40EUR

Moder, Gregor: Hegel in Spinoza, substanca in negativnost

Moder, Gregor: Hegel in Spinoza, substanca in negativnost
Analecta 2009
str. 278

Kazalo


Mladen Dolar
Hegel ali Spinoza? Da, prosim

Uvod. Hegel in Spinoza
1 Zastavitev vprašanja
2 Zagate recepcije

Prvo poglavje. Spinoza in Heglova logika čiste biti
1 Logika čiste biti
2 Prvi pomislek
3 Drugi pomislek

Drugo poglavje. Zgodovina in logika
1 Orient in zadrega začetka
2 Orient in logika biti
3 Eleatska dialektika
4 Eleati in načelo omnis determinatio est negatio
5 Aristotel in negibno prvo gibalo
6 Novoplatonizem
7 Epistrophe in retorična ponovitev
8 Spinoza in novoplatonizem

Tretje poglavje. Telos, teleologija, teleioza
1 Spinozizem v Heglovi zgodovini filozofije
2 Sproduciranost in ponovljivost izvornega
3 Subjekt kot manko v substanci ali kot izvorna zakrivljenost substance?
4 Telos in dinamizem
5 Brentanova geometrija
6 Telos, teleologija, teleioza

četrto poglavje. O smrti in končnosti
1 Spinozova smrt
2 Pustiti umreti. Kenoza
3 Kenoza in produkcija
4 Ujemanje telesnega neumrljivega in smrtnostibožanskega
5 Neumrljivost komedije
6 Spinoza in vprašanje smrti
7 Spinozizem in negativnost

Peto poglavje. Ontoteologija
1 Kantova kritika dokazovanja božjega bivanja v Kritiki čistega uma
2 Hegel in Kantova kritika ontoteologije
3 Spinozova ontoteologija

Šesto poglavje. Ideologija in izvornost odklona
1 Spinozistična podlaga Althusserjeve teorije ideologije.Verovanje 2 Praksa in teoretska praksa
3 Realno in materialno
4 Ideologija in negativnost
5 Clinamen

Sklep. Substanca in negativnost

Bibliografija

Reviews

0 items
Quick Find
 
Use keywords to find the product you are looking for.
Advanced Search
Languages
Slovensko English