5.40EUR

Razpol 10

Razpol 10
Glasilo Freudovskega polja


KAZALO

Lacanovska orientacija
Jacques-Alain Miller, O perverziji

Cogito in nezavedno
Slavoj Žižek, Kartezijanski subjekt versus kartezijanski teater
Colette Soler, Subjekt in Drugi
Mladen Dolar, Cogito kot subjekt nezavednega

Politika skozi psihoanalizo
Slavoj Žižek, Multikulturalizem ali kulturna logika multinacionalnega kapitalizma
Rado Riha, Politika v vozlu simbolnega, imaginarnega in realnega

Spolnost in kultura
Renata Salecl, Spolna razlika kot zareza v telo

Kant
Immanuel Kant, Analitika lepega
Reviews

0 items
Quick Find
 
Use keywords to find the product you are looking for.
Advanced Search
Languages
Slovensko English