9.42EUR

Razpol 12

Razpol 12
Glasilo Freudovskega polja


KAZALO

Komedija
Jacques Lacan, Tvorbe nezavednega
Alenka Zupančič, Komična razsežnost psihoanalitičnega izkustva

Klinika
Sigmund Freud, Vražja nevroza iz sedemnajstega stoletja
Sigmund Freud, Poročilo o primeru paranoje, ki nasprotuje psihoanalitični teoriji

Nasilje
Walter Benjamin, H kritiki nasilja
Jacques Derrida, Kozmopoliti vseh dežel, še en napor!
Gunter Hartung, Etos filozofskega raziskovanja

Razsvetljenstvo
Miran Božovič, Despotizem telesa pri Diderotu
Zdravko Kobe, Kantov senzacionizem in Tetensova vzpodbuda

Tragedija
Slavoj Žižek, Edini dobri bližnjik je mrtvi bližnjik

Povzetki

Abstracts

Reviews

0 items
Quick Find
 
Use keywords to find the product you are looking for.
Advanced Search
Languages
Slovensko English