15.00EUR

Problemi 5-6/21

Problemi 5-6/21
Problemi 5-6/21
str. 250


Kazalo


Pascal in kapitalizem

     Dominiek Hoens
     Je življenje zgolj pascalovski sen? Komentar Lacanovega predavanja v Louvainu

     Samo Tomšič
     Janzenistična morala in prisila kapitalizma

Althusser

     Louis Althusser
     Protislovje in naddoločenost (opombe za raziskavo)

     Gregor Moder
     Kontingenca in anahronizem: Althusser proti Heglu

     Aleš Mendiževec
     Dileme naddoločenosti

     Mateja Peršak
     Rancièrjeva druga kritika

Štirje diskurzi

     Marko Levačić
     Diskurz kapitalizma kot anomalija v gospodarjevem univerzumu

     Daniela Danelinck
     Misleči stroj Jacquesa Lacana. O iznajdbi »matema diskurza«

Povzetki

Abstracts

Notes on contributors


Reviews
0 items
Quick Find
 
Use keywords to find the product you are looking for.
Advanced Search
Languages
Slovensko English