14.40EUR

Problemi 5-6/17

Problemi 5-6/17
Problemi 5-6/17
str. 242


Kazalo


Kant

     Aljoša Kravanja
     Metakritika: o statusu in procesu Kantovega mišljenja

     Immanuel Kant
     Kritika razsodne moči. §§ 75–77

Hegel

     Jure Simoniti
     Heglov emergentizem resnice in njegove meje

     Frank Ruda
     Heglova mati

Platon/Badiou

     Peter Klepec
     Badioujev Platon

Trump

     Aaron Schuster
     Prvobitni krik, ali zakaj dojenčki jočejo? Teorija o Trumpu

     Nejc Slukan
     Pristnost lažnosti – od hipsterjev do Trumpa

Povzetki

Abstracts

Notes on contributors


Reviews
0 items
Quick Find
 
Use keywords to find the product you are looking for.
Advanced Search
Languages
Slovensko English