14.40EUR

Problemi 7-8/16

Problemi 7-8/16
Problemi 7-8/16
str. 254


Kazalo


Lacan in Kitajska

     Jaques Lacan
     O diskurzu, ki ne bi bil diskurz dozdevka
       III. Proti lingvistom
       IV. Zapis in resnica
       VII. Lekcija iz lituratere

     François Cheng
     Lacan in kitajska misel.

     Maatteo Bonazzi
     Lacanova kitajska poteza in genealogija subjekta

     Ana Žerjav Dussert
     Kitajska pisava in dozdevek kot fetiš

     Katja Kolšek
     O praznini, ki jo izdolbe pisava

Kolektiv

     Center za divjo analizo
     Ekspozicija

     Aleš Bunta
     Center za divjo analizo: trije gradniki kolektivnega mišljenja

Filozofija

     Aleš Rojc
     Logika odpora, norma države: ontologija in politika v Badioujevi filozofiji

Povzetki

Abstracts

Notes on contributors


Reviews
0 items
Quick Find
 
Use keywords to find the product you are looking for.
Advanced Search
Languages
Slovensko English