14.40EUR

Problemi 5-6/14

Problemi 5-6/14
Problemi 5-6/14
str. 258


Kazalo


Oblast in komedija

     Jacques Lacan
     Želja in užitek

     Alain Badiou
     Pornografija sedanjega časa

     Alenka Zupančič Žerdin
     Kostumografija moči

     Benjamin Noys
     Outsourcanje avtoritete: o Glavnem šefu Larsa von Trierja

     Aleš Bunta
     Genetov Balkon in formula zla

     Ana Žerjav Dussert
     Psihoanaliza od tragedije h komediji

     Matthew Sharp
     Med Genetovim bordelom in svetim obhajilom: komedija v Lacanovem Seminarju V

     Todd McGowan
     Ovire na poti kritične komedije

     Simon Hajdini
     Komediografija in velika depresija: o Chaplinovih Modernih časih

     Gregor Moder
     Komedija in katastrofa

     Slavoj Žižek
     Komični eksces nadjaza

Povzetki

Abstracts

Notes on contributors


Reviews
0 items
Quick Find
 
Use keywords to find the product you are looking for.
Advanced Search
Languages
Slovensko English