14.40EUR

Problemi 7-8/12. Komel, Mirt: Diskurz in nasilje

Problemi 7-8/12. Komel, Mirt: Diskurz in nasilje
Problemi 7-8/12. Komel, Mirt: Diskurz in nasilje
str. 202

Kazalo


Uvod: in diskurz in nasilje

1. Mitologike nasilja: grško-rimsko razumevanje politike
1.1. Ahil, Odisej in druga nasilna polbožanstva
1.2. Sokratov zagovor kot prisila in prepričevanje
1.3. Platonov mit o oblasti v votlini

2. Ustanovitvena gesta: nasilni izvori skupnosti

2.1. Družbena pogodba za nenasilne ljudi
2.1.1. Hobbesova vojna vseh proti vsem
2.1.2. Lockovo varovanje lastnine
2.1.3. Rousseaujeva prisila svobode

3. Revolucionarno nasilje: uničujoče in ustanavljajoče

3.1 Tri idejne paradigme revolucije
3.1.1. Machiavellijeve medicine forti
3.1.2. Montesquieujeve puissances réelles
3.1.3. Marxov Klassenkrieg

4. Moderna država: pravo diskurza in nasilja

4.1. Pravna država in kapitalistična družba
4.2. Oblastna struktura pravne države
4.2.1. Policija in policijska država
4.2.2. Kaznovanje in razporejanje teles
4.2.3. Vladavina norme dela
4.2.4. Pravno-moralna ideologija
4.3. Mitične razsežnosti prava
4.3.1. Cercle vicieux nasilja
4.3.2. Grešni kozel in spravna žrtev
4.3.3. Pravo golega življenja

5. Nasilje diskurza: besede, ki suvajo pod rebra

5.1. Konsubstancialnost ideologije in represije
5.2. Materialni učinki objekta a na telo
5.3. Simbolno nasilje označevalca-gospodarja

Bibliografija


Reviews

Customers who bought this product also purchased
Dolar, Mladen: Heglova <i>Fenomenologija duha</i>
Dolar, Mladen: Heglova Fenomenologija duha
Žižek, Slavoj: Nasilje
Žižek, Slavoj: Nasilje
0 items
Quick Find
 
Use keywords to find the product you are looking for.
Advanced Search
Languages
Slovensko English