14.40EUR

Problemi 1-2/12

Problemi 1-2/12
Problemi 1-2/12
str. 286


Kazalo


Spinoza

Louis Althusser
Elementi samokritike

Warren Montag
Spinoza in Althusser proti hermenevtiki: interpretacije ali intervencija?

Gregor Moder
Spinoza in telos

Katja Diefenbach
Kateri Spinoza? Ontologije političnega pri Negriju, Agambenu in Deleuzu

Pierre Macherey
Heglov idealistični Spinoza

Pierre Macherey
Spinoza, konec zgodovine in zvijačnosti uma

Klaus Düssing
Od substance k subjektu - Heglovo spekulativno tolmačenje Spinoze

Lorenzo Vinciguerra
Spinoza in problem govorice

Sublimacija

Jean Laplanche
Zakaj sublimacija?

Robert Pfaller
Uvodne pripombe k pojmu sublimacije

Gérard Wajcman
Desublimacija: umetnost tega, kar pripada

South Park

tadej Troha
South Park

Povzetki

Abstracts


Reviews

0 items
Quick Find
 
Use keywords to find the product you are looking for.
Advanced Search
Languages
Slovensko English