12.00EUR

Problemi 1-2/08. Simoniti, Jure: Resnica kot kreacija.
Heglov pojem med sodbo in duhom.

Problemi 1-2/08. Simoniti, Jure: <i>Resnica kot kreacija. <br>Heglov pojem med sodbo in duhom.</i>
Problemi 1-2/08
str. 262

Kazalo

Predgovor: Stavek in kreacija biti
Uvod
O citiranju

Mladi Hegel

Heglovi zgodnejši spisi
Vstop v filozofijo skozi vrata duha
Institucija krovnega pojma
Jenski Hegel: pojem in duh skozi neidentiteto, diferenco, absolutno razdvojitev
Pojem od razuma k umu

Hegel in filozofska evakuacija neposrednega pomena
Denaturacija naravnega jezika v nemški klasični filozofiji
Enotnost nasprotij kot začetek vsake filozofije
Sofistika kot pogoj filozofije
Historična situacija Heglove filozofije

Heglova teorija jezika
Teorija mehaničnega spomina
Statika označevalca, dinamika označenca
Pojem skozi performativ in kontingenco
Kontingenca pri mladem Heglu kot hrbtna
stran sistemskih programov
Heglova pot od Tübingena do Fenomenologije

Fenomenologija duha

Teorija pojma v predgovoru in uvodu
Predgovor kot enotnost nasprotij
Pojem kot negacija besede v stavku; pojem skozi diskurzivno določanje
Negacija kot meja premestitve pomena
Heglova negacija proti Bataillu in Derridaju
Od negacije k duhu

Teoretično-praktično
Čutna gotovost
Heglovo mnenje in Platonova doksa
Stopanje na mesto bistva je neko poželenje

Praktično-socialno

Socialno-zgodovinsko
Od dela do francoske revolucije
Lepa duša kot socialni fenomen in zlo kot socialna patologija
Ich bin es

Zgodovina in pojem
Zgodovina kot zglob duha in pojma
V duhu si svet reče: jaz
Rekonstrukcija geneze pojma
Absolutna vednost ali demistifikacijsko gibanje zgodovine

Dodatek: hegel in konec zgodovine

Bibliografija

Reviews

0 items
Quick Find
 
Use keywords to find the product you are looking for.
Advanced Search
Languages
Slovensko English