9.50EUR

Problemi 6-7/07

Problemi 6-7/07
Problemi 6-7/07
str. 203


Kazalo

Louis Althusser
Od Kapitala do Marxove filozofije

Gregor Moder
Althusser in epistemološko vprašanje

Warren Montag
Pozni Althusser: materializem srečanja ali filozofija praznine?

Katja Kolšek
Filozofija poznega Althusserja kot znanost o praznini

Slavoj Žižek
Trije fragmenti o etiki onstran interpelacije

Povzetki
Abstracts


Reviews

0 items
Quick Find
 
Use keywords to find the product you are looking for.
Advanced Search
Languages
Slovensko English