5.50EUR

Problemi 1-2/98. Pisava in transcendentalno (Zbornik)

Problemi 1-2/98. <i>Pisava in transcendentalno</i> (Zbornik)
Problemi 1-2/98
249 str.KAZALO

Uvod


I. Idealni objekt
Edmund Husserl, Vprašanje po izvoru geometrije kot intencionalno-zgodovinski problem

II. Pisava
Jacques Derrida, »Geneza in struktura« ter fenomenologija
Jacques Derrida, Forma in hoteti-reči. Opomba k fenomenologiji govorice
Rudolf Bernet, O Derridajevemu »lntroduction« k Husserlovemu Izvoru geometrije
Uroš Grilc, Skripturalna spacio-temporalnost

III. Transcendentalno
Rodolphe Gasche, Dekonstrukcija kot kritika
Geoffrey Bennington, Dekonstrukcija in filozofi (Sama ideja)

IV. Timpan
Jacques Derrida, Timpan

Bibliografija knjižnih del Jacquesa Derridaja
Reviews

0 items
Quick Find
 
Use keywords to find the product you are looking for.
Advanced Search
Languages
Slovensko English